Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học hành chính sự nghiệp có thu trong đơn vị bệnh viện là một trong những đơn vị khó hơn so với các đơn vị HCSN khác. Vì ngoài mặt hạch toán thì đơn vị này hồ sơ pháp lý nhiều hơn. Ngoài ra các bệnh viện lớn lại còn có liên quan đến các dự án khác. Do đó nếu những bạn chuẩn bị làm kế toán bệnh viện rất bối rối không biết xử lý công việc đi từ đâu. Hãy để giáo viên chuyên mảng HCSN bệnh viện của trung tâm đào tạo Kế toán Việt Hưng giúp bạn bằng nội dung khóa học sau:

1- Kế toán Việt Hưng Nội dung khóa học kế toán HCSN có thu bệnh viện

1.1 Nội dung đầu kỳ

 • Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị
 • Tạo và cập nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp
 • Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục.
 • Khai báo danh mục TSCĐ đầu năm với các nội dung cụ thể: mã, tên, tình trạng, đơn vị sử dụng, Ngày sử dụng, ngày tính hao mòn, nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, tài khoản nguồn tương ứng.
 • Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.
 • Chỉ rõ mối quan hệ các tài khoản trên các báo cáo so với báo cáo tài chính

hành chính sự nghiệp

1.2 Nghiệp vụ phát sinh trong kỳ – kế toán bệnh viện

 

> Hạch toán và lập hồ sơ theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh

 • Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất
 • Hướng dẫn lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng.
 • Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn theo dõi, quản lý và hạch toán kho dược của Bệnh viện; các đơn vị trực thuộc và phòng khám liên kết.

> Phân biệt nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ

 • Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu của đơn vị.
 • Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu dịch vụ của đơn vị.
 • Hướng dẫn quản lý, hạch toán và quyết toán các khoản thu viện phí; thu dịch vụ như phòng khám liên kết và các dịch vụ khác của Bệnh viện.

> Quản lý và theo dõi công nợ

 • Hướng dẫn xử lý, hạch toán và quyết toán các khoản chi từ nguồn thu viện phí; thu dịch vụ của Bệnh viện.
 • Hướng dẫn quản lý, hạch toán các khoản đầu tư từ các dự án của cấp trên và từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
 • Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm tài sản cố định mua từ nguồn ngân sách; nguồn thu viện phí; nguồn thu dịch vụ; nguồn dự án…
 • Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm công cụ, dụng cụ.
 • Hướng dẫn theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng.
 • Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mẫu mới nhất hiện hành hàng quý, năm.
 • Hướng dẫn lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mẫu mới nhất hàng quý, năm.
 • Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo.

> Hướng dẫn quy trình hồ sơ liên quan để lên giấy rút dự toán => Hướng dẫn rút dự toán => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => các báo cáo có liên quan

> Hướng dẫn quy trình hồ sơ liên quan giao rút dự toán bằng lệnh chi tiền => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => kiểm tra các báo cáo có liên quan

> Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu phí, lệ phí (nằm trong pháp lệnh phí lệ phí) của đơn vị

> Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị (phản ánh doanh thu, chi phí, các loại thuế phải nộp, cách tính các loại thuế phải nộp và nộp thuế)

> Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu chi từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài

> Các quy trình khác có liên quan như thu hộ chi hộ. thu thanh lý nhượng bán TSCĐ,…

> Hướng dẫn cách kê khai báo cáo các loại thuế như thuế TNCN, thuế GTGT (nếu có)

>  Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm

> Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo đối chiếu kho bạc

1.3. Nội dung cuối kỳ

*Hướng dẫn hạch toán kê khai báo cáo các loại thuế trong đơn vị

*Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 107

 • Báo cáo tài chính:

      – Báo cáo tình hình tài chính

      – Báo cáo kết quả hoạt động

      – Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

      – Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Báo cáo quyết toán

      – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

      – Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách và nguồn kinh phí để lại.

 • Báo cáo đối chiếu kho bạc

      – Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

      – Xác nhận số dư tiền gửi tại kho bạc

Và một số báo cáo khác liên quan:

      – Báo cáo công khai tài chính năm

      – Xử lý kiến nghị của thanh tra

Sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng. Và các sổ sách kế toán khác.

2- Kế toán Việt Hưng Đối tượng tham gia khóa học HCSN có thu – bệnh viện

khoa-hoc-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-co-thu-benh-vien-3

 • Là người đang làm bên doanh nghiệp chuyển sang làm đơn vị HCSN cho bệnh viện
 • Là nhân viên trong bệnh viện muốn chuyển sang làm kế toán tổng hợp
 • Là cán bộ quản lý bộ phận kế toán
 • Là Sinh viên mới ra trường học để vào làm đơn vị HCSN bệnh viện
 • Là các bạn đang làm ở đơn vị HCSN đơn thuần và có thu khác muốn học thêm.

3- Kế toán Việt Hưng Lợi ích khóa học HCSN có thu mang lại

 • Lập tốt báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN bệnh viện
 • Có cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán và các lĩnh vực khác liên quan
 • Có khả năng xử lý công việc hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.
 • Được giáo viên tư vấn miễn phí sau khóa học trọn đời

4- Kế toán Việt Hưng Giáo viên giảng dạy khóa học HCSN bệnh viện

 • Là người có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên trong đơn vị HCSN bệnh viện
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

gv ngo thi thuong
Giáo viên: Ngô Thị Thương

GV. Ngô Thương hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

gv cao thi lam 2018
Giáo viên: Cao Thị Lam

GV. Cao Thị Lam hiện đang là kế toán trưởng Kế toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự chọn: 1.000.000đ
💎 Lớp online: 10.900.000đ
💎 Giáo viên riêng: 15.500.000đ 
💎 Lớp tập trung: Chưa có
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa Mimoza
💻 Phần mềm kế toán DAS
💻 Phần mềm kế toán IMAS
💻 Phần mềm kế toán A-ANA
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
7 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trịnh thanh thảo
Trịnh thanh thảo

Mình đang làm kế toán bệnh viện nhà nước. Muốn học cách hạch toán theo tt 107 thì học khóa nào?

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến(@men-nguyen-thi)

Trung tâm chào bạn. Về trường hợp của bạn thì bạn học khóa kế toán hcsn có thu bệnh viên bên mình bạn nhe. Bạn click vào link https://lamketoan.vn/dang-ky-hoc. Để đăng ký học nhe bạn. Và vui lòng để lại sđt để giáo viên bên mình tư vấn cụ thể về khóa học cho bạn ạ! Trân trọng!!!

Nguyễn Bích Thủy
Nguyễn Bích Thủy

Kế toán Việt Hưng cho mình hỏi. Mình học kế toán DN đang muốn xin vào bệnh viện nhà nước để làm. Thì mình phải học những gì ạ?

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến(@men-nguyen-thi)

Trung tâm chào bạn! Để làm tốt công việc của bạn thì mình phải học 2 khóa bạn nhe: khóa nguyên lý hcsn theo TT 107 mới nhất hiện nay. và khóa thực hành trong đơn vị bệnh viên nhe bạn. Bên mình sẽ gửi mail cho bạn 2 khóa học mà bạn cần phải học bạn nhe!

Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Ngọc Minh

Mình đang làm tại bệnh viện tư có học được khóa này không ạ?

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến(@men-nguyen-thi)

Trung tâm chào bạn! Bạn làm bệnh viên tư nhân vậy không học được khóa này bạn nhe! Bệnh viện tư thuộc DN tính giá thành đó ạ! Bên mình sẽ gửi mail bạn về nội dung khóa học mà bạn cần phải học nhe bạn! Mong phản hồi sớm từ bạn. Thân ái!!!

Phùng Huy Hưng
Phùng Huy Hưng

Cho mình xin nội dung khoá học đối người mới làm kế toán cho bệnh viện tư nhân

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939