Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại doanh nghiệp xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương – Lý do tại sao bạn nên lựa chọn đề tài này để làm báo cáo tốt nghiệp? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo một bài báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5” qua bài viết ngay sau đây nhé.

báo cáo thực tập kế toán tiền lương
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

1. Lý do chọn đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Thù lao lao động là biểu hiện bằng tiền của phần hao phí sức lao động mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà họ đóng góp. Trong nền kinh tế thị trường, thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương.

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngày nay, đất nước ta đang từng bước đổi mới với việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá để có đủ thế và lực để có thể bước vào nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.Chính xu thế toàn cầu hoá đang đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội cũng như những thách thức mới. Tiền lương chính vì vậy càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Theo quan điểm của Nghị quyết  Trung ương khoá 7 về chính sách tiền lương đã nêu rõ “ Tiền lương gắn với sự phát triển  kinh tế xã hội của đất nước, trả lương đúng cho người lao động là việc thực hiện cho đầu tư phát triển, góp phần quan trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ”.

Bảo hiểm xã hội được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu… Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ ý nghĩa và mục đích quan trọng của công tác tiền lương nói chung và đặc biệt trong nền kinh tế thị trường nói riêng, em nhận thấy cần tìm hiểu hơn nữa các chính sách của chính phủ về tiền lương ban hành, cũng như cần nắm vững phương pháp hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp.

=> Do vậy, đã chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5” làm khoá luận tốt nghiệp

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở “Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5”. Từ đó, để hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (báo cáo thực tập kế toán tiền lương)

 • Mục tiêu cụ thể

   • Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp xây lắp
   • Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
   • Phương pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính là tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5
  • Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5
  • Phương pháp nghiên cứu: chủ yếu dùng phương pháp phỏng vấn, điều tra để tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 – VINACONEX 5

> Tải mãu báo cáo Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương TẠI ĐÂY

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận