Thuế thu nhập cá nhân

Th2
16

Hướng dẫn cách kê khai thuế tncn theo tháng – quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế tncn theo tháng – quý Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế được áp dụng với người có thu nhập, trích từ một phần lương hàng tháng. Cũng giống như thu thuế TNDN thì thuế TNCN. Cũng là một cách tạo ra nguồn thu cho nhà nước. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
15

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017 Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. (Nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay). Và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
06

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc, thời vụ

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc, thời vụ Thuế TNCN là loại thuế trực thu đánh vào khoản thu nhập của cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Hoặc không ký hợp đồng lao động thì thuế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th1
25

Cách khấu trừ thuế TNCN

Cách khấu trừ thuế TNCN Thông tư mới nhất về Thuế thu nhập cá nhân số 92/2015/TT-BTC. Được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2015 với nội dung: Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn một số điều về thuế TNCN. Văn bản áp dụng hiện hành: Thông tư 111/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC. Tham khảo: […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th1
25

Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công phải nộp mới nhất

Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công Thuế TNCN là gì?. Đối tượng nào cần phải nộp thuế TNCN?. Đây là những câu hỏi mà các bạn kế toán viên  mới ra trường thường xuyên thắc mắc trên các diễn đàn kê toán. Bài viết này Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th12
23

Bảng kê giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN mẫu 06-1/KK-TNCN

Hiện nay, chuyển nhượng chứng khoán diễn ra rất nhiều. Khiến cho các kế toán tại các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong vấn đề kê khai giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN của người chuyển nhượng như thế nào?. Bảng kê giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN mẫu 06-1/KK-TNCN Bảng […]

CHI TIẾT
Th9
30

Những đối tượng và điều kiện được giảm trừ gia cảnh

Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh và điều kiện được giảm trừ gia cảnh 1. Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng: Tham khảo: Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh 1.1. Con Bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
10

Xử lý khi bị trùng số chứng minh thư khi đăng ký MST

Những bước xử lý khi bị trùng số chứng minh thư khi đăng ký MST TNCN Những người nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ được phép sử dụng một MST duy nhất để tiến hành nộp thuế. Vậy khi bị trùng số hãy đọc bài viết những bước xử lý khi bị trùng số […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
06

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không?

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý Tìm hiểu hướng xử lý đối với trường hợp không phát sinh thuế tncn có phải nộp tờ khai hay không Thuế thu nhập cá nhân là một chính sách thuế vô cùng quan trọng được pháp luật điều chỉnh chặt chẽ, tuy […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
04

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu và Cách ghi

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Việc làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN được thực hiện. Để tính số thuế phải trừ vào những thu thập cá nhân của người nộp thuế. Sau đây là những mẫu và cách ghi của loại chứng từ này. Tham khảo: Cách tính thuế tncn từ tiền lương, […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123