Thuế thu nhập cá nhân

Th4
06

Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2018

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2018 1. Bước chuẩn bị hồ sơ Cài đặt phần mềm TNCN 3.3.1 theo link https://lamketoan.vn/phan-mem-ke-toan – Chuẩn bị về mặt hồ sơ – Về thông tin nhân viên cần + Họ và tên người lao động + Số chứng minh thư nhân dân hoặc […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th3
22

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 111

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 111 Trong điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định: Các khoản giảm trừ gia cảnh thuế TNCN cũng như mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Vậy bạn đã biết mức giảm trừ gia cảnh mới nhất theo thông tư […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th3
06

Cách làm tờ khai thuế tncn theo quý

Cách làm tờ khai thuế tncn theo quý Thuế TNCN là một trong những loại thuế mà doanh nghiệp bắt buộc phải có nghĩa vụ kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo tháng hoặc theo quý khi có phát sinh tiền thuế TNCN Theo quy định mới nhất tại TT119/2015/TT-BTC đã hướng dẫn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th3
01

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động có thu nhập nhiều nơi Khấu trừ thuế tncn đối với lao động có thu nhập nhiều nơi được hạch toán như thế nào cho hiệu quả. Kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kế toán mới vào nghề không khỏi lúng túng khi hạch […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
19

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế tncn

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế tncn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN  nếu như viết sai thì sẽ xử lý như thế nào trong 3 trường hợp? 1. Viết sai nhưng chưa xé, 2 liên vẫn nằm trong cuốn hóa đơn. 2. Viết sai, xé rồi nhưng chưa đưa […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
16

Hướng dẫn cách kê khai thuế tncn theo tháng – quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế tncn theo tháng – quý Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế được áp dụng với người có thu nhập, trích từ một phần lương hàng tháng. Cũng giống như thu thuế TNDN thì thuế TNCN. Cũng là một cách tạo ra nguồn thu cho nhà nước. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
15

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017

Quyết toán thuế tncn năm 2018 cho thu nhập năm 2017 Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. (Nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay). Và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
06

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc, thời vụ

Khấu trừ thuế tncn đối với lao động thử việc, thời vụ Thuế TNCN là loại thuế trực thu đánh vào khoản thu nhập của cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Hoặc không ký hợp đồng lao động thì thuế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th1
25

Cách khấu trừ thuế TNCN

Cách khấu trừ thuế TNCN Thông tư mới nhất về Thuế thu nhập cá nhân số 92/2015/TT-BTC. Được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2015 với nội dung: Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn một số điều về thuế TNCN. Văn bản áp dụng hiện hành: Thông tư 111/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC. Tham khảo: […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th1
25

Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công phải nộp mới nhất

Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công Thuế TNCN là gì?. Đối tượng nào cần phải nộp thuế TNCN?. Đây là những câu hỏi mà các bạn kế toán viên  mới ra trường thường xuyên thắc mắc trên các diễn đàn kê toán. Bài viết này Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Trang 1 của 41234