Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Anh

HÀ NỘI
Kế Toán HCSN - Lý Thuyết Kế Toán
Giáo viên Mai Anh hiện đang giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

GV – NGUYỄN THỊ MAI ANH

✨ Kế Toán HCSN – Lý Thuyết Kế Toán ✨

 

Giáo viên Nguyễn Thị Mai Anh, tốt nghiệp Trường học viện tài chính, đã đồng hành cùng Trung tâm được gần 2 năm. Cô hiện là kế toán trưởng tại 1 đơn vị hành chính sự nghiệp. Trải qua nhiều vị trí, đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cô chuyên giảng dạy các khóa học bên kế toán HCSN, cả thực hành và lý thuyết

  • Kế toán HCSN có thu Trường học

  • Kế toán HCSN có thu Bệnh viện

  • Nguyên lý kế toán HCSN

Những học viên tìm đến với cô đã đạt được nhiều mục tiêu khác nhau:

  • Làm kế toán tổng hợp: kiểm soát quỹ, quản lý tài sản, lưu trữ hồ sơ sổ sách khoa học,…

  • Làm thủ quỹ: Khóa học đặc biệt chỉ cần 1 buổi học có thể khiến học viên không sợ đối mặt với tiền quỹ của cơ quan. Quản lý quỹ theo từng loại, từng đối tượng, đáp ứng mọi yêu cầu báo cáo của lãnh đạo …

  • Làm quản lý trong đơn vị HCSN: những điều cần biết để quản lý tiền, tài chính, tài sản, quản lý người làm việc, lưu ý trong việc ký hồ sơ sổ sách,…