Thẻ: dự án

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Hành chính sự nghiệp dự án là các đơn vị như: Các bệnh viện lớn, các trường đại học lớn, các trung tâm nghiên cứu hay các dự án cấp tỉnh…. Đối với các đơn vị về HCSN dự án tính phức tạp của kế toán cao hơn so với các đơn vị HCSN có …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959