Danh mục: Chưa được phân loại

Các nguyên tắc Kế toán cơ bản mà ai cũng phải biết

Nguyên tắc kế toán được thừa nhận là những chuẩn mực chung, là kim chỉ nam cho việc đánh giá, ghi chép, phân loại và báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế, tài chính của Doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 “Chuẩn mực chung” quy định các …

Tổ chức chi phí giá thành

Chi phí giá thành ,tổ chức chứng từ kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm Giá thành là khâu quan trọng nhất trong các doanh nghiệp sản xuất, vậy để cấu thành lên được giá thành của các sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, bạn cần chú ý các …

Biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo quy định

Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Mẫu số 02 -TSCĐ, Phụ lục 02 theo quy định mới nhất 2018 để các bạn học viên có thể nắm rõ. Phương pháp lập biên bản thanh lý tài sản TSCĐ: – Mục đích: …