Danh mục: Chưa được phân loại

Biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo quy định

Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Mẫu số 02 -TSCĐ, Phụ lục 02 theo quy định mới nhất 2018 để các bạn học viên có thể nắm rõ. Phương pháp lập biên bản thanh lý tài sản TSCĐ: – Mục đích: …