Danh mục: Chưa được phân loại

Tổ chức chi phí giá thành

Chi phí giá thành ,tổ chức chứng từ kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm Giá thành là khâu quan trọng nhất trong các doanh nghiệp sản xuất, vậy để cấu thành lên được giá thành của các sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, bạn cần chú ý các …

Biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo quy định

Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Mẫu số 02 -TSCĐ, Phụ lục 02 theo quy định mới nhất 2018 để các bạn học viên có thể nắm rõ. Phương pháp lập biên bản thanh lý tài sản TSCĐ: – Mục đích: …