Thông tư

Th4
05

Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tổng quan điểm mới thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Ngày 10/10/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC. Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thay thế chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Thông tư 200/2014/TT-BTC những thay đổi đáng chú ý

Bộ tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Một số điểm khác biệt của thông tư  200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 như sau:    1. Thay đổi về tài khoản kế toán Với thông tư 200 này […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT