Thông tư

Th7
17

Thông tư 200/2014/TT-BTC những thay đổi đáng chú ý

Bộ tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Một số điểm khác biệt của thông tư  200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 như sau:    1. Thay đổi về tài khoản kế toán Với thông tư 200 này […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT