Cách lập Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133

Sổ quỹ tiền mặt một trong những báo cáo cần thiết khi in sổ sách để phục vụ cho cơ quan thuế khi quyết toán. Vậy căn cứ để lập sổ này là dựa vào những sổ nào? Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết về Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133 và cách lập mẫu sổ này.

Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt theo thông tư mới nhất

(1). Sổ quỹ tiền mặt

  Đơn vị: ………………                       Mẫu số S07-DN
  Địa chỉ: ……………..  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày, tháng ghi sổNgày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiSố tiềnGhi chú
ThuChiThuChiTồn
ABCDE123G
 

 

Mục đích mở sổ: Sổ này dùng cho bộ phận kế toán quỹ, nhằm mục đích theo dõi thu – chi – tồn quỹ bằng tiền việt nam của đơn vị.

Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Căn cứ vào số dư đầu tháng trước để làm căn cứ vào số dư đầu tháng này, Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, từ đó kế toán lấy công thức:

Số dư tồn quỹ = số dư đầu kỳ + Số tiền thu vào – số tiền chi ra

Phương pháp lập sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133:

+ Cột A,B là cột ngày, tháng

+ Cột C,D: Ghi số hiệu chứng từ phiếu thu, chi. Số hiệu này được đặt tăng dần theo trình tự thời gian.

+ Cột E: Diễn giải ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

+ Cột 1: Số tiền nhập quỹ

 + Cột 2: số tiền chi quỹ

+ Cột 3: Số tồn quỹ .

Hình ảnh sổ quỹ kết xuất

cach-lap-mau-so-quy-tien-mat-theo-thong-tu-200-va-thong-tu-133

Lưu ý: Số phiếu thu và số phiếu chi được đặt theo năm để phân biệt phiếu thu, chi cho từng năm và tránh bị trùng chứng từ của các năm trên 1 dữ liệu hệ thống phần mềm.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939