Thẻ: kế toán tiền mặt

Kế toán tiền đang chuyển trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Nội dung, nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển Tiền đang chuyển là các khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân …

Hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 111 theo TT 200/2014/TT-BTC

Lamketoan.vn xin hướng dẫn bạn đọc phương pháp hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán theo QĐ 15 Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959