Tag Archives: kế toán tiền mặt

Hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 111 theo TT 200/2014/TT-BTC

Lamketoan.vn xin hướng dẫn bạn đọc phương pháp hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán theo QĐ 15 Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình …