kế toán tiền mặt

Th9
11

Hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200

Lamketoan.vn xin hướng dẫn bạn đọc phương pháp hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán theo QĐ 15 Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tổng hợp
CHI TIẾT