Danh mục: Kinh nghiệm làm kế toán HCSN

Kế toán HCSN là chuyên mục dành riêng cho các bạn kế toán đang làm cho các đơn vị hành chính nhà nước. Kế toán Việt Hưng chia sẻ chuyên mục này giúp các bạn cập nhật nhanh nhất các thay đổi và các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chuyên mục Kế toán HCSN bao gồm:
– Các quy định, chế độ hiện hành
– Các trích dẫn những thay đổi, điểm mới của văn bản pháp luật
– Cách hạch toán, vận dụng các tài khoản
– Bộ chứng từ, hồ sơ đầy đủ để quyết toán ngân sách….
– Các khóa học thực hành kế toán tại các đơn vị HCSN riêng biệt

Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

Báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định như thế nào? Cần lưu ý những gì khi làm báo cáo? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ quy định và kinh nghiệm những thắc mắc của bạn đọc trong bài viết dưới đây.   XEM THÊM Khoá học …

Đâu là các bước làm tốt HCSN trong đơn vị có thu?

Đối các đơn vị HCSN không đòi hỏi phải chia ra nhiều kế toán chi tiết. Nhưng đã làm trong đơn vị HCSN nhất là HCSN có thu thì đòi hỏi bạn cần có một kiến thức chuyên môn vững chắc nhất mới xử lý được hồ sơ. Vì ngoài về mặt hạch toán thì …

Lệnh chi tiền thực chi

Lệnh chi tiền thực chi nguyên tắc kế toán trong đơn vị Kế toán Hành chính sự nghiệp  Đơn vị hành chính, sự nghiệp được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền sử dụng TK 012 “Lênh chi tiền thực chi” để phản ánh số tiền được cấp theo Lệnh chi tiền thực chi vào …

Kế toán ngoại tệ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

ke-toan-ngoai-te-trong-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep-1

Trong đơn vị HCSN vấn đề ngoại tệ bạn cần phải hiểu để còn xử lý ghi sổ kế toán chính xác nhằm phản ánh đúng các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ trong đơn vị HCSN. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết Kế toán ngoại tệ trong đơn vị hành …

Phương pháp kế toán ngoại tệ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Hạch toán, đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong đơn vị HCSN có thu; đơn vị HCSN có sản xuất kinh doanh cần gì. Bài viết này Kế toán Việt Hưng chia sẻ các nội dung liên quan tới phương pháp kế toán ngoại tệ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các …

Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư XDCB 1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi: Nợ TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (0092). 2- Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động đầu tư XDCB Khi đơn vị rút dự …

Kế toán nguồn dự toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp

Các bước hạch toán nguồn dự toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp 1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động trong năm Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động trong năm (kể cả viện trợ nhỏ, tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ nếu …

Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp được cấp cho các đơn vị HCSN để chi phí cho các hoạt động sự nghiệp. Kế toán nguồn kinh phí HCSN cần phải nắm được những phương pháp sau đây. Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp 1. Khi được cấp có …

Cách hạch toán chứng từ trên phần mềm kế toán Imas

Hướng dẫn cách cập nhật chứng từ trên phần mềm kế toán IMAS 1. Cách vào chứng từ kế toán – Vào Kế toán/Cập nhật chứng từ kế toán xuất hiện màn hình cập nhật như sau: 2. Giải thích cấu trúc của màn hình cập nhật chứng từ kế toán     STT     …

Các nghiệp vụ kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN

Xác định các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. Cách hạch toán các khoản đầu tư đó như thế nào cho đúng với quy định. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN 1 Kế toán chi phí đầu tư XDCB a) Khi nhận khối lượng xây dựng, …