Cách Hạch Toán Thu Nhập Tạm Chi TK 1371 (Thực Chi)

Hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 – Giữa những quy trình tài chính phức tạp, Kế Toán Việt Hưng tiết lộ cách hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 mới nhất, giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp tối ưu hoá quản lý ngân sách một cách đầy hiệu quả.

1. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập cho các đơn vị HCSN

NHÓM 1: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động

– Thu nhập: Đơn vị có thể tự bảo đảm thu nhập từ các nguồn thu sự nghiệp.

– Tạm chi bổ sung: Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập theo hướng dẫn chung, có thể linh hoạt hơn về phê duyệt và quyết toán.

NHÓM 2: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

– Thu nhập: Đơn vị có nguồn thu nhưng chưa đủ để tự bảo đảm toàn bộ chi phí.

– Tạm chi bổ sung: Quy trình tạm chi cần sự phê duyệt từ cơ quan cấp trên đối với phần chi phí không tự bảo đảm được.

NHÓM 3: Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động

– Thu nhập: Đơn vị hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước.

– Tạm chi bổ sung: Quy trình tạm chi phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định của ngân sách nhà nước, phê duyệt chi tiết từ cơ quan quản lý.

thu nhập tạm chi 2
Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập cho các đơn vị HCSN

NHÓM 4: Đơn vị sự nghiệp khác (bao gồm các đơn vị mới thành lập, đang trong quá trình sắp xếp, đổi mới)

– Thu nhập: Có thể kết hợp các nguồn thu từ ngân sách và hoạt động sự nghiệp.

– Tạm chi bổ sung: Quy trình tạm chi cần linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể và có sự hướng dẫn từ cơ quan cấp trên.

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

– Nguyên tắc: Tạm chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn cụ thể.

– Phê duyệt: Mọi khoản tạm chi đều phải được phê duyệt bởi người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền.

– Chứng từ: Mọi chứng từ liên quan đến tạm chi phải đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

2. Hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 bằng thực chi đơn vị sự nghiệp

Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi:

Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập

Chi bổ sung thu nhập:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111 – Tiền mặt

Tạm chi bổ sung thu nhập:

Nợ TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

Có TK 334 – Phải trả người lao động

c. Kết thúc năm, xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm

– Kết chuyển số đã tạm chi trong năm:

Nợ TK 421 – Thặng dư/thâm hụt lũy kế

Có TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

d. Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Nợ TK 421 – Thặng dư/thâm hụt lũy kế

Có TK 4315 – Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

XEM THÊM:

22 công việc của kế toán hành chính sự nghiệp cần biết

[CẬP NHẬT] Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp – Thông tư 24/2024

VÍ DỤ CỤ THỂ:

Tình huống: Trường Đại học A, là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, trong năm tài chính 2024, đơn vị rút dự toán 1 tỷ đồng để bổ sung thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Hạch toán chi tiết:

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi

Rút dự toán từ NSNN 1 tỷ đồng:

Nợ TK 111 (Tiền mặt): 1.000.000.000

Có TK 511 (Thu hoạt động do NSNN cấp): 1.000.000.000

Đồng thời, ghi Có TK 008 (Dự toán chi hoạt động): 1.000.000.000

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập

Chi bổ sung thu nhập cho người lao động 600 triệu đồng:

Nợ TK 334 (Phải trả người lao động): 600.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt): 600.000.000

Tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động 400 triệu đồng:

Nợ TK 1371 (Tạm chi bổ sung thu nhập): 400.000.000

Có TK 334 (Phải trả người lao động): 400.000.000

c. Kết thúc năm, xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm

Kết chuyển số đã tạm chi trong năm:

Nợ TK 421 (Thặng dư/thâm hụt lũy kế): 400.000.000

Có TK 1371 (Tạm chi bổ sung thu nhập): 400.000.000

d. Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết 100 triệu đồng:

Nợ TK 421 (Thặng dư/thâm hụt lũy kế): 100.000.000

Có TK 4315 (Quỹ dự phòng ổn định thu nhập): 100.000.000

Nhóm 4 & cơ quan nhà nước

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378)

Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111,112

Nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

Nếu được phép tạm chi phúc lợi cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378)

Có TK 111, 112

c. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 137 – Tạm chi (1371, 1378)

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 431- Các quỹ (4315)

Hy vọng qua bài viết trên bạn đã nắm vững cách hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 (thực chi) cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Đừng quên theo dõi Fanpage Kế Toán Việt Hưng để cập nhật những ưu đãi hấp dẫn cho các khóa học kế toán tổng hợp – thuế và các dịch vụ kế toán đa lĩnh vực. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận