Hạch toán điều chỉnh số tiền đã chi giữa nguồn tự chủ & không tự chủ

Nguồn tự chủ & không tự chủ trong đơn vị HCSN | Ở bài viết trước, kế toán Việt Hưng đã chia sẻ sơ lược 1 nghiệp vụ liên quan đến nguồn chi ngân sách. Tiếp theo, cũng về chủ đề này, bài viết này kế toán Việt Hưng muốn được chia sẻ cho các bạn cách hạch toán điều chỉnh số tiền đã chi giữa nguồn ngân sách tự chủ và nguồn không tự chủ.

1. Thế nào là tự chủ tài chính?

Theo quy định tại Khoản 1 điều 3 Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“1. “Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công” là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về danh mục sự nghiệp công; giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; phân loại mức độ tự chủ tài chính; tự chủ sử dụng nguồn tài chính; tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.”

2. Ví dụ hạch toán điều chỉnh số tiền đã chi giữa nguồn tự chủ & không tự chủ

CÁCH ĐỊNH KHOẢN

⦁ Hạch toán giảm số đã chi ở nguồn không tự chủ.

 Nợ TK 61121, 61122, 61128/Có TK 5112: số tiền âm

Có TK 008222: số tiền âm

⦁ Hạch toán điều chỉnh số đã chi sang nguồn tự chủ: 

Nợ TK 61111, 61112, 61118/Có TK 5111: số tiền dương

Có TK 008212: số tiền dương

Nếu đơn vị điều chỉnh một vài tiểu mục đã chi từ nguồn không tự chủ sang nguồn tự chủ.

Ví dụ: Đơn vị cần điều chỉnh 20 triệu đã chi ở nguồn không tự chủ sang nguồn tự chủ tiểu mục 6551 

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tại 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng: 

⦁ Ghi Nợ TK 61128/Có TK 5112: Số tiền âm; Nguồn không tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi

⦁ Ghi Nợ TK 61118/Có TK 5111: Số tiền dương; Nguồn tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi

3. Tiếp đó nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

nguồn tự chủ 2
Cập nhật hạch toán đồng thời

4. Để in chứng từ và lưu thì các bạn nhấn In/ chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

nguồn tự chủ 3
Mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS)

⦁ Phần mềm in mẫu như sau:

nguồn tự chủ 3
Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

⦁ Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc

Trường hợp ngược lại, nếu đơn vị điều chỉnh toàn bộ tiểu mục đã chi từ nguồn không tự chủ sang nguồn tự chủ.

VÍ DỤ: 6 tháng đầu năm, đơn vị đã rút chi nguồn không tự chủ, đến tháng 07 đơn vị lại điều chỉnh toàn bộ số liệu đó sang nguồn tự chủ.

XEM THÊM

Cách đối chiếu số liệu tài sản cố định ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

BƯỚC 1: Xác định số đã chi từng tiểu mục ở nguồn không tự chủ

⦁ Để in Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT, bạn Chọn kỳ báo cáo từ 01/01 đến 30/06, sau đó chọn Nguồn không tự chủ.

nguồn tự chủ 4
Chọn kỳ báo cáo nguồn không tự chủ

⦁ Bạn lấy số liệu ở cột 3 chi tiết ở từng tiểu mục của Nguồn không tự chủ (để thực hiện điều chỉnh)

nguồn tự chủ 4
Mẫu Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân hàng bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước

BƯỚC 2: Điều chỉnh số đã chi nguồn không tự chủ sang nguồn tự chủ

1. Bạn vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Tại Chứng từ nghiệp vụ khác, ở 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng: 

⦁ Ghi Nợ TK 61128/Có TK 5112: Số tiền âm; Nguồn Huyện không tự chủ, tại Nghiệp vụ bạn chọn Thực chi

⦁ Ghi Nợ TK 61118/Có TK 5111: Số tiền dương; Nguồn Huyện tự chủ, tại Nghiệp vụ bạn chọn Thực chi

3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

nguồn tự chủ 7
Cập nhật hạch toán đồng thời TK 61128

4. Để in phiếu bạn chọn In, sau đó chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

nguồn tự chủ 8
In phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

⦁ Phần mềm in mẫu như sau:

nguồn tự chủ 9
Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách 6 tháng đầu năm

⦁ Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

Trên đây kế toán Việt Hưng chia sẻ cho bạn cách điều chỉnh số tiền đã chi giữa nguồn tự chủ và nguồn không tự chủ. Chúc các bạn thành công.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận