Thẻ: học kế toán công nợ

Thực hiện bút toán đối trừ công nợ trên phần mềm MISA

86 d

THỰC HIỆN BÚT TOÁN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ TRÊN PHẦN MỀM MISA Đối trừ công nợ là việc đối tác của công ty bạn vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. Do đó thay vì công ty thanh toán tiền qua ngân hàng để thực hiện việc thanh toán cho nhà cung cấp. Thì …

Chia sẻ kinh nghiệm kế toán công nợ

ketoancongno

Kế toán công nợ sẽ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công nợ của công ty.  Dể làm được kế toán công nợ tốt đòi hỏi các bạn phải có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực này Trong bài này kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn chia sẻ kinh nghiệm …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939