Kế toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp

1. Khái niệm

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí nguyên liệu, vật liệu có tác dụng trực tiếp đến quy trình công nghệ  kỹ thuật sản xuất sản phẩm, trực tiếp dùng sản xuất sản phẩm lao vụ, dịch vụ.

Bao gồm:

– Nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất sản phẩm, là cơ sở vật chất cấu thành thực thể sản phẩm

– Vật liệu phụ, và các vật liệu khác trực tiếp sản xuất sản phẩm.

ke-toan-chi-phi-nguyen-vat-lieu-truc-tiep

Trường hợp những chi phí này có quan hệ trực tiếp với từng đối tượng hạch toán thì tổng hợp trực tiếp chi phí sản xuất từ chứng từ gốc và đối tượng có liên quan.  Còn nếu chi phí này liên quan đến nhiều đối tượng  hạch toán không tập hợp trực tiếp được thì có thể dùng phương pháp phân bổ gián tiếp bằng các tiêu thức như:

– Phân bổ theo định mức tiêu hao nguyên vật liệu

– Phân bổ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành

– Phân bổ theo hệ số.

 2. Phương pháp hạch toán

(1)- Khi xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 621- Chi phí NVL trực tiếp( QĐ 15)

Hoặc  Nợ TK 154- Chi phí SXKD dở dang( QĐ 48- Chi tiết khoản mục CP NVL trực tiếp)

Có TK 152: Nguyên vật liệu

(2)- Nếu mua NVL về đưa ngay vào sản xuất

Nợ TK 621- Chi phí NVL trực tiếp

Hoặc Nợ TK 154- Chi phí SXKD dở dang

Nợ TK 133(Nếu có)

Có TK 111, 331…

(3)- Khi nguyên vật liệu xuất ra không sử dụng hết  cho sản xuất

– Nếu tiến hành nhập lại kho:

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Hoặc Có TK 154- Chi phí SXKD dở dang

– Nếu để lại phân xưởng kỳ sau tiếp tục sử dụng thì kế toán dùng  bút toán ghi âm:

Nợ TK 621: Chi phí NVL trực tiếp(Ghi âm)

Hoặc Nợ TK 154: Chi phí SXKDDD(Ghi âm)

Có TK 152: Nguyên vật liệu(Ghi âm)

– Đầu kỳ sau ghi lại bút toán như bình thường để tập hợp vào chi phí

Nợ TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Hoặc Nợ TK 154: Chi phí SXKDDD

Có TK 152: Nguyên vật liệu

(4)- Bút toán cuối kỳ

–  Xác định những chi phí vượt định mức không được tính vào giá thành

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Hoặc Có TK 154: Chi phí SXKD dở dang

– Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính vào giá thành

Theo QĐ 15

+ Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doang dở dang

Có TK 621: Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp

 + Kết chuyển chi phí SXKD dở dang

Nợ  TK 632: Giá vốn hàng bán( Xuất bán thẳng)

Nợ TK 155: Nhập kho thành phẩm

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Theo QĐ 48

Nợ  TK 632: Giá vốn hàng bán( Xuất bán thẳng)

Nợ TK 155: Nhập kho thành phẩm

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Tham khảo:

Các phương pháp tính giá xuất kho

Hướng dẫn cách định khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK 621

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939