Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng

Các mặt hàng có các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau sẽ có một biểu thuế suất khác nhau, Không chịu thuế, 0%, 5%, 10%. Bài viết sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.

cach-tinh-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-1

Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong nước:

Thuế suất thuế GTGT có 4 loại: không chịu thuế, thuế suất 0%. thuế suất 5% và loại thuế suất 10%.

– Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%:

cach-tinh-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-2

+ Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế; cách tính ra thuế GTGT 5% = trị giá hàng hoá * thuế suất thuế GTGT 5%.

+ Nếu như giá trị hàng hoá đã bao gồm có thuế GTGT 5%; thì kế toán tính ra giá trị hàng hoá chưa có thuế và thuế GTGT 5% bằng công thức:

                                               Xác định giá trị hàng hoá = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT 5%/1.05

                                               Xác định số thuế GTGT = Giá trị hàng hoá sau khi tính được *5%.

Hoặc (số thuế GTGT 5% = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT – Giá trị hàng hoá đã tính được)

– Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%:

thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang

+ Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế; cách tính ra thuế GTGT 10% = trị giá hàng hoá * thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Nếu như giá trị hàng hoá đã bao gồm có thuế GTGT 10%; thì kế toán tính ra giá trị hàng hoá chưa có thuế; và thuế GTGT 10% bằng công thức:

                                               Xác định giá trị hàng hoá = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT 10%

                                               Xác định số thuế GTGT = Giá trị hàng hoá sau khi tính được *10%

Hoặc (số thuế GTGT10% = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT -Giá trị hàng hoá đã tính được)

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

(Tổng giá trị tiền hàng +tiền thuế nhập khẩu + tiền thuế TTĐB)*% thuế suất thuế GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *