Thuế giá trị gia tăng

Th9
09

Điểm quan trọng liên quan tới hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng  được lập và sử dụng căn cứ trên Điều 16 trong thông tư số 39/2014/TT của Bộ tài chính và được sửa đổi tại Điều 3 TT 26/2015/TT – BTC: sửa đổi bổ sung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Phát sinh thêm những điểm quan […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th8
27

Nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế

Lamketoan.vn gửi tới bạn đọc về nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế. Nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế theo Luật thuế hiện hành: a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kê khai thuế
CHI TIẾT
Th8
21

Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008 đã quy định rõ các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Những đối tượng được hoàn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
28

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu ý với các bạn, khoản 10 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng

1.1. Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong nước: Thuế suất thuế GTGT có 4 loại : không chịu thuế, thuế suất 0%. thuế suất 5% và loại thuế suất 10% – Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%: + Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế, cách […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Quyết toán thuế là gì

Bạn hiểu thế nào là công việc quyết toán thuế, việc quyết toán thuế có ảnh hưởng  gì tới  tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không?. Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Thuế giá trị gia tăng là gì

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Tại Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội khóa 12 quy định thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Ngày nay việc sử dụng các phần mềm hộ trợ để thực hiện các thao tác hạch toán kế toán rất phổ biến trên khắp cả nước. Các chính sách, thông tư và nghị định liên quan đến luật thuế đang dần thay đổi nhằm hoàn thiện hơn về luật kế toán. Đối với các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Đối tượng chịu thuế GTGT

Theo TT 32/2007/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Giá tính thuế giá trị gia tăng

Theo TT số 32/2007/TT-BTC thì giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau: 1- Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tượng khác là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Trang 1 của 212