Tag Archives: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng

1.1. Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong nước: Thuế suất thuế GTGT có 4 loại : không chịu thuế, thuế suất 0%. thuế suất 5% và loại thuế suất 10% – Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%: + Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế, cách …

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng * Có 9 đối tượng được hoàn thuế: –  Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc …

Cách kết chuyển thuế giá trị gia tăng hàng tháng

Hàng tháng, sau khi cân đối hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra và căn cứ vào biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng để lập tờ khai, kế toán cần biết việc kết chuyển thuế GTGT để tính ra số thuế GTGT đang còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau hay số thuế …