Thẻ: Hồ sơ hoàn thuế gtgt

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng * Có 9 đối tượng được hoàn thuế: 1.1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu …