Tự học kế toán thuế GTGT

Th7
28

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu ý với các bạn, khoản 10 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Công việc kê khai thuế GTGT tháng, quý là một công việc không khó nhưng đòi hỏi cần sự cẩn thận. Tuy nhiên trong quá trình kê khai thuế GTGT không thể không tránh khỏi sự sai sót. Lamketoan.vn hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK qua các trường […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
17

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Không giống như việc hoàn lại thuế GTGT. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
17

Cách viết hóa đơn đối với hàng xuất khuyến mại, hàng mẫu

Các mặt hàng dùng để làm hàng mẫu, quảng cáo, hay những mặt hàng dùng để khuyến mại thì doanh nghiệp cũng cần phải lập hóa đơn GTGT cho những mặt hàng đó. Vậy cách viết hóa đơn đó như thế nào. Lamketoan.vn xin hướng dẫn các bạn lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT