Quy định xử phạt về hóa đơn

Quy định xử phạt về hóa đơn giá trị gia tăng

Với các quy định về hoá đơn như hiện nay thì các doanh nghiệp tự chủ được trong vấn đề đặt và sử dụng hoá đơn. Tuy nhiên chính cơ chế thoáng này nhiều khi làm cho kế toán không am hiểu hết luật thuế rất dễ bị sai sót. Và bị phạt những chi tiết oan có khi chính bản thân doanh nghiệp không phát hiện ra.

Xem bài:

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Căn cứ vào thông tư 10/2014/TT-BTC  hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.

Quy định xử phạt về hóa đơn

Cách mức xử phạt về hóa đơn giá trị gia tăng

Mức phạt Hành vi vi phạm

Từ 200.000 – 1.000.000

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

 Từ 2.000.000 – 4.000.000

– Bên đặt in và bên nhận in hóa đơn đối với hành vi đặt in hóa đơn. Mà không ký hợp đồng in bằng văn bản. Hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng. Nhưng không có quyết định in hóa đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.
– Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.
– Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.
– Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện. Và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành. Nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.
Việc hủy hóa đơn của tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua). Để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
– Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế. Trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.
-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày theo hết thời hạn quy định.
Ví dụ như: Ngày 30/04/2015 là hết hạn nộp báo cáo thuế quý 1. Nhưng công ty bạn lại để sang đến 10/05/2015 thì bị phạt mức phạt này.

Từ 4.000.000 – 8.000.000

– Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn. Hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn. Đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.
– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.
– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
– Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.
– Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.
– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua. Nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
– Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn. Trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
– Lập hóa đơn không đúng thời điểm
– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định
– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế
– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua. Trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;
– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
– Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Từ 6.000.000 -18.000.000

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn. Trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
– Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.
– Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.
– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Từ 15.000.000 – 45.000.000

– Đối với hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.
– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng. Đối với hành vi cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

Từ 15.000.000 – 45.000.000

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn giả.
– Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn giả.
– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp.
– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959