Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017 quy định một số điều về đối tượng bắt buộc tham gia, mức đóng, điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Tham khảo:

> Những quy định mới về các mức đóng BHXH năm 2019

> Quy trình hạch toán tiền lương

> Không đóng bảo hiểm cho nhân viên có sao không?

> Cách tính mức lương trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

 

Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017
Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017

1. Đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng được bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động (NLĐ) bắt buộc phải tham gia BHTN khi: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc Hợp đồng làm việc (HĐLV) không xác định (hoặc có xác định) thời gian; làm việc theo mùa vụ (hoặc có thời hạn từ 3 – dưới 12 tháng); Trường hợp NLĐ làm việc với nhiều công ty thì anh (chị) này và công ty đầu tiên phải tham gia BHTN. Đối tượng trên không dành cho: người hưởng lương hưu, giúp việc gia đình.

Sau khi ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì doanh nghiệp (DN) phải tham gia BHTN cho NLĐ.

Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2. Quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH – tối đa không quá 20 lần tiền lương tối thiểu vùng, mức đóng bằng 2% (DN: 1%, NLĐ: 1%).

3. Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng từ ngày kết thúc HĐLĐ thỏa mãn các yêu cầu sau:

Thẻ alt: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với người lao động

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 trở lên trong (thời hạn 24 tháng) trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ xác định, không xác định thời hạn) hoặc đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 trở lên (thời hạn 36 tháng) trước khi chám dứt HĐLĐ (từ 3 tháng đến dưới 12 tháng).

Chưa tìm được việc sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN trừ trường hợp:

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

Học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù…

4. Quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017 quy định:

4.1. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng:

Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo qy định của Bộ luật Lao động với NLĐ.

4.2. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Tính theo số tháng đống BHTN, đóng đủ 12 – 36 tháng được hưởng 3 tháng TCTN, cứ thêm 12 tháng thì được thêm 1 tháng TCTN (nhưng không quá 12 tháng).

Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp: tính từ ngày 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN.

Tóm lại, chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017 quy định cụ thể về các đối tượng được hưởng BHTN, yêu cầu với các đối tượng và mức hưởng hàng tháng (60%), nhưng không quá 5 lần mức lương cơ sở theo quy định Nhà nước. Nếu bạn cần thêm thông tin cụ thể xin liên hệ hotline: 098.868.0223 để biết thêm chi tiết.

Kế toán Việt Hưng là đơn vị cung cấp các khóa học kế toán: kế toán thuế, kế toán tổng hợp… trong các lĩnh vực: xây dựng – xây lắp, xuất nhập khẩu, nhà hàng và khách sạn… từ lý thuyết tới thực tiễn, bạn có thể tự học với giáo trình tự học, hoặc học lớp học trực tuyến, hoặc giáo viên riêng cho học viên. Tuy chỉ mới thành lập, nhưng có kế toán Việt Hưng đã sớm trở thành địa chỉ tin cậy cho các bạn mong muốn trở thành kế toán chuyên nghiệp.

0 0 Bình chọn
Bình chọn