Không đóng bảo hiểm cho nhân viên có sao không?

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên có sao không?

Có phải đóng bảo hiểm cho nhân viên không hay để họ tự đóng?. Nếu nhân viên làm việc 6 tháng trở lên và nhân viên làm việc 3 tháng rồi nghỉ thì có phải đóng bảo hiểm không?. Có thể yêu cầu họ tự đóng bảo hiểm không?. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài dưới đây.

Xem thêm:

Các mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Có phải đóng bảo hiểm cho nhân viên không?
Có phải đóng bảo hiểm cho nhân viên không?

Có phải đóng bảo hiểm cho nhân viên không?

1. Yêu cầu thời gian đóng bảo hiểm cho nhân viên

Đóng bảo hiểm cho nhân viên là yêu cầu bắt buộc đối với công ty. K ể từ thời điểm bạn ký hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên. Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Nếu công ty vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào (Công ty đóng bảo hiểm thiếu cho một người)?. Theo Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

2. Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho bạn từ 30 ngày trở lên

Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho bạn từ 30 ngày trở lên sẽ phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo pháp luật. Đồng thời nộp tiền lãi gấp 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

3. Các mức phạt

3.1. Phạt tiền từ 12% – 15% tổng số tiền

Đồng thời, phạt tiền từ 12% – 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (không quá 75.000.000đ) trong trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ):

Chậm đóng hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm không đúng mức quy định (đóng thiếu)

Đóng bảo hiểm không đủ số người thuộc diện tham gia hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho nhân viên
Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho nhân viên

3.2. Phạt tiền từ 18% – 20% tổng số tiền

Phạt tiền từ 18% – 20% tổng số tiền phải đóng hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nếu NSDLĐ không đóng bảo hiểm cho toàn bộ người lao động thuộc diện hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Thẻ alt: Phạt tiền nếu không đóng bảo hiểm cho nhân viên

Tóm lại, công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho bạn. Nếu công ty không đóng hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện được hưởng sẽ bị phạt: 18% – 20% tại thời điểm lập vi phạm hành chính (nhưng không quá 75.000.000đ). Còn nếu doanh nghiệp bỏ sót không đóng bảo hiểm cho bạn cũng bị phạt từ 12% – 15% tổng số tiền phải đóng hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu NSDLĐ vẫn ngoan cố, bạn có thể làm đơn khiếu nại tới Giám đốc, Tổng giám đóc, tổ chức Công đoàn, Phòng Lao động – thương binh và xã hội cấp huyện tại công ty đặt trụ sở hoặc cao nhất là tòa án cấp huyện để được bảo vệ quyền lợi.

Kế toán Việt Hưng là đơn vị cung cấp các khóa học kế toán: kế toán thuế, kế toán tổng hợp… trong các lĩnh vực: xây dựng – xây lắp, xuất nhập khẩu, nhà hàng và khách sạn… từ lý thuyết tới thực tiễn. Bạn có thể tự học với giáo trình tự học. Hoặc học lớp học trực tuyến. Hoặc giáo viên riêng cho học viên. Tuy chỉ mới thành lập, nhưng có kế toán Việt Hưng đã sớm trở thành địa chỉ tin cậy cho các bạn mong muốn trở thành kế toán chuyên nghiệp.