Thẻ: hàng gửi bán đại lý

Cách hạch toán hàng gửi bán đại lý hưởng hoa hồng

Sau khi lập và kê khai hóa đơn GTGT cho hàng bán gửi đại lý thì kế toán bán hàng bên giao hàng cho đại lý bán đúng giá tiến hành hạch toán các bút toán liên quan như thế nào? Và bên nhận hàng gửi bán đại lý ghi nhận và định khoản các …