Thẻ: Doanh thu bán hàng

Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán trong doanh nghiệp

Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 1. Khái niệm các …

Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT

Hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT Cách hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào? Khi nào phải điều chỉnh giảm doanh thu? 1. Điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT – Khi phát hiện ra trên hóa đơn đã xuất cho khách hàng có thông tin sai sót …

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp, sau đây lamketoan.vn giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập cơ bản liên quan – bài tập định khoản các khoản giảm trừ …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959