Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm

Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào?

Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo hạn và được hưởng lãi suất theo định kỳ nửa năm 1 lần. Tức là trả lãi mỗi năm 2 lần.

Tham khảo:

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Việt Hưng

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu
Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

Đề bài:

Trái phiếu được công ty ABC phát hành có mệnh giá: 1.000.000 đồng, kỳ hạn 10 năm, trả lãi định kỳ nửa năm với lãi suất 12%/năm và nhà đầu tư mong có tỷ suất lợi nhuận 14%/năm khi mua trái phiếu này.

Bài giải:

Tiền lãi cố định được hưởng trong mỗi năm là:

I = 1.000.000 * 12% = 120.000 đồng

Trái phiếu này được bán với giá:

V = ∑_(i=1)^20▒(120.000/2)/〖(1+14%/2)〗^t +1.000.000/〖(1+14%/2)〗^24  = 894.059 (đồng)

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959