Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 3

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 3

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

A la Luna va todo el mundo Natalia Romay dibujo 2
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu 0% (hệ thống kê khai thường xuyên). Trích tình hình trong tháng:

Yêu cu bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

Hãy hch toán cho c2 công ty A và B.

1/Đnh khon các nghip vkinh tế phát sinh trên, tgiá xut theo phương pháp nhp sau xut trước.

2/ Tính và kết chuyn doanh thu bán hàng thun trong tháng.

GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

1. Công ty A xuất khẩu trực tiếp lô hàng hóa, giá xuất kho 10.000.000đ, giá bán 1.200USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu, tiền chưa thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thuế xuất khẩu tính 2%.

Hạch toán tại Công ty A trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a.    Nợ TK 632: 10.000.000

Có TK 156: 10.000.000

b.    Nợ TK 131(NN): 1.200 USD * 16.100 = 19.320.000

Có TK 511 : 19.320.000

c.    Nợ TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400

Có TK 333 (3333): 386.400

2. Công ty A gởi hàng hóa nhờ công ty B xuất ủy thác, giá xuất kho 50.000.000đ, giá bán 6.000USD/FOB.HCM, hàng còn chờ tại  cảng, công ty B đã nhận hàng.TGGD: 16.050 VND/USD

– Hạch toán tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

Nợ TK 157 :  50.00.000

Có TK 156: 50.000.000

– Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

Ghi đơn Nợ TK 003 : 6.000 USD

3. Công ty A nhận được giấy báo Có của ngân hàng về việc thu tiền của khách hàng ở nghiệp vụ 1, nội dung:

– Thu tiền khách hàng : 200USD

– Trừ phí ngân hàng :     10USD và thuế GTGT 1 USD

– Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.

* Hạch toán tại Công ty A trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a.    Nợ TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100

Nợ TK 635: 237.800

Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900

b.    Nợ TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000

Nợ TK 133 : 1 USD * 15.900 =    15.900

Nợ TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200

Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100

c.    Ghi đơn Nợ TK 007 : 1.189 USD

4. Công ty B chi tiền mặt 1.000.000đ để làm thủ tục xuất khẩu ủy thác (nghiệp vụ 2), rút  TGNH 500.000đ để nộp thuế xuất khẩu thay cho công ty A. Hàng đã giao lên tàu, tiền chưa thu. TGGD 16.100 VND/USD.

* Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a.    Thuế XK phải nộp Nợ 331(A): 500.000

Có 3388 (nộp thuế XK): 500.000

b.    Nợ TK 331(A) : 1.000.000

Có TK 111: 1.000.000

Nợ 3388 (nộp thuế XK): 500.000

Có TK 112(1121): 500.000

c.    Ghi đơn Có TK 003 : 6.000 USD

d.    Nợ TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Có TK 331(A) : 96.600.000

* Hạch toán tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a.    Nợ TK 511 : 500.000

Có TK 3333: 500.000

b.    Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 3333 : 500.000

Có TK 131(B) : 1.500.000

c.    Nợ TK 632 : 50.000.000

Có TK 157 : 50.000.000

d.    Nợ TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100

Có TK 511 : 96.600.000

5. Công ty B nhận được giấy báo ngân hàng về xuất ủy thác cho A, nội dung:

– Thu tiền khách hàng : 6.000USD

– Trừ phí ngân hàng (công ty A chịu): 50USD và thuế GTGT 5 USD tính thuế cho công ty B khấu trừ

– Ghi tăng TGNH công ty B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.

* Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

Nợ TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 655.050

Nợ TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (phải thu phí NH)

Nợ 133: 5 USD * 16.090 = 80.450

Nợ TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Ghi Đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD

6. Công ty B và công ty A đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng:

– Công ty B chuyển ngoại tệ 945USD TGNH cho công ty A, sau khi trừ phí ngân hàng (Cty B xuất lại HĐơn chi phí cho công ty A). TGGD: 16.020VND/USD

– Công ty  A  thanh  toán  lại  tiền  thuế  và  chi  phí  xuất  khẩu  cho  công  ty  B là 1.500.000đ  và  tiền  hoa  hồng  ủy  thác  xuất  20USD  quy  ra  đồng  VN  TGGD  : 16.020VND/USD, thuế suất GTGT hoa hồng 10%. Tất cả đã chuyển xong bằng TGNH.

* Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi sổ)

Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO)

Có TK 33311:    5 USD * 16.090 = 80.450 (phát hành HĐơn)

Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu lại phí NH)

Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

b. Ghi đơn Có TK 007 : 5,945 USD

c. Nợ TK 112 (1121) : 1.500.000 (thuế+phí XK)

Có TK 331(331A) : 1.500.000

d. Nợ TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (tỷ giá quy đổi) Có TK 5113 : 320.400

Có TK 33311 : 32.040

* Hạch toán tại Công ty A ( Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 112(1122) : 5945 USD * 16.020 = 95.238.900 (tỷ giá ngày giao dịch 16.020)

Nợ TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn cứ vào HĐơn nhận được từ B theo tỷ giá đã chi hộ)

Nợ TK 133 : 5 USD * 16.090 = 80.450

Nợ TK 635 : 476.150

Có TK 131(B) : 6.000 USD * 16.100 = 96.600.000

b. Ghi đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD c. Nợ TK 131(B) : 1.500.000

Có TK 112(1121) : 1.500.000

d. Nợ TK 641 : 20 USD * 16.020 = 320.400

Nợ TK 133 : 32.040

Có TK 112(1121) : 352.440

Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyễn trúc
nguyễn trúc

Cho e hỏi câu a phần 3 tỷ giá 16 100 tính ntn ạ

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959