Kế toán quản trị

Th7
17

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học thực hành làm báo cáo tài chính Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT