Thẻ: Kế toán quản trị

Khoá học kế toán cho chủ doanh nghiệp

khoa hoc thuc hanh ke toan danh cho giam doc

+ Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành phân tích báo cáo …

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

khoa hoc ke toan thuc hanh phan tich bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không? Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công việc vô …