Danh mục: Cẩm nang thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán chi phí thuế TNDN theo TT 133 – Tài khoản 821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – TK 821. Dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm. Làm căn cứ xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành, hãy cùng Kế toán Việt Hưng …

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN bị lỗ mới nhất | Kế toán Việt Hưng

quyết toán thuế tndn bị lỗ

Quyết toán thuế TNDN bị lỗ – Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên không phải kế toán thuế nào cũng tự tin khi quyết toán nếu không kịp thời cập nhật và áp dụng những quy định luật …

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi  lập tờ khai  quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Kế toán so sánh số thuế thu nhập doanh nghiệp trên tờ khai quyết toán cả năm so với bốn quý trong năm .   Có hai trường hợp xảy ra:  Trường hợp 1: Số thuế TNDN cuối năm quyết toán  lớn …

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Kết thúc mỗi quý, ngoài lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, tình hình sử dụng hoá đơn kế toán cần phải biết cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Cuối năm tài chính kế toán sẽ tổng hợp số liệu trên các tờ khai quý, sau đó lập tờ khai thuế thu …

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Cách làm tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp – Trước khi lập báo cáo tài chính chúng ta phải đi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm để xác định lai số thuế TNDN thực tế phải nộp so với số thuế đã tạm tính ở các quý trong năm. Lập …

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 thay thế cho thông tư 123/2013 /2012/TT-BTC quy định: Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: – Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của luật thuế – Chi …

Chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Cuối năm tài chính trước khi lập báo cáo tài chính kế toán thường cân đối, nghiên cứu xem các khoản chi phí nào là chi phí không hợp lý để loại ra trên chỉ tiêu B4  khi làm quyết toán …

Cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Trước khi lập Báo cáo tài chính, Kế toán cần phải lập quyết toán thuế TNDN. Nếu như năm trước kế toán công ty bạn hoạt động lỗ thì năm nay bạn tiến hành chuyển lỗ trên PL 03-2A/TNDN. 1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập …

Chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN

          Song song với việc cập nhật các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, kế toán thuế cũng cần phải cập nhật các khoản chi phí không hợp lý để tính thuế TNDN, tránh mập mờ giữa các khoản chi nào thì được trừ, khoản chi nào thì …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thuộc nhóm thuế trực thu mà doanh nghiệp phải nộp, đánh vào lợi nhuận đạt được của DN. Theo thông tư số 78/2014/TT-BTC, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) được xác định như sau: Thuế TNDN phải nộp = (TNTT – phần trích lập quỹ KH&CN …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959