Thẻ: Chi phí hợp lý

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 thay thế cho thông tư 123/2013 /2012/TT-BTC quy định: Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: – Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của luật thuế – Chi …