Thẻ: Chi phí hợp lý

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 thay thế cho thông tư 123/2013 /2012/TT-BTC quy định: Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: – Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của luật thuế – Chi …

Quy định về chi phí hợp lý đối với doanh nghiệp có phát sinh liên kết

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ HỢP LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH LIÊN KẾT    Hiện nay, các doanh nghiệp được hoạt động với quy mô được mở rộng, các doanh nghiệp có xu hướng liên kết với nhau để hoạt động với quy mô lớn hơn. Vậy khi nào thì các …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959