Thẻ: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN bị lỗ mới nhất | Kế toán Việt Hưng

quyết toán thuế tndn bị lỗ

Quyết toán thuế TNDN bị lỗ – Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên không phải kế toán thuế nào cũng tự tin khi quyết toán nếu không kịp thời cập nhật và áp dụng những quy định luật …

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Tờ khai quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp năm được lập với mục đích lập là để xác định lại số thuế TNDN cuối năm phải nộp so với các quý trong năm đã tạm tinh và nộp lớn hơn, hay bé hơn để từ đó thực hiện bút toán điều chỉnh lại. Để …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959