Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Cách làm tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Trước khi lập báo cáo tài chính chúng ta phải đi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm để xác định lai số thuế TNDN thực tế phải nộp so với số thuế đã tạm tính ở các quý trong năm. Lập lại bảng cân đối tài khoản sau đó mới đi lập các bảng biểu trong bộ báo cáo tài chính như: Lập bảng cân đối kế toán , báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam

– Thời hạn kê khai: Chậm nhất là ngày 31/03 của năm N+1

– Mẫu tờ khai quyết toán TNDN năm:  03/TNDN

2. Các phụ lục cần lập trên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (Mẫu số: 03/TNDN).

a. Phụ lục 1:  03-1A/TNDN

– Phụ lục 03-1A/TNDN: Cách làm phụ lục này

+Chỉ tiêu 01: Tổng doanh thu ta lấy chỉ tiêu trên TK 511 ở bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 02: Tổng doanh thu – doanh thu bán hàng trong nước

+Chỉ tiêu 03: Tổng cộng của chỉ tiêu 04+05+06 : là các khoản giảm trừ doanh thu.

+Chỉ tiêu 08: Doanh thu hoạt động tài chính. Chỉ tiêu này ta lấy chỉ tiêu TK 515 trên bảng CĐ số phát sinh.

+Chỉ tiêu 10: Lấy tổng TK 632 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 12: Lấy tổng TK 642 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 13: Lấy tổng TK 635 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 14: Lấy TK 6352: chi phí lãi vay

+Chỉ tiêu 16: Lấy Tổng TK 711 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 17: Lấy tổng TK 811trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 18: = chỉ tiêu 118

+Chỉ tiêu 19: = Tổng doanh thu  – Tổng chi phí

Kết luận:

-Nếu như công ty có kết quả kinh doanh lỗ thì kế toán chỉ cần làm phụ lục này và nhấn  GHI dữ liệu tự cập nhật sang tờ khai chính.

-Còn nếu như công ty có kết quả kinh doanh lãi và báo cáo tài chính năm trước lỗ thì chúng ta làm thêm phụ lục 2 dưới đây

b: Phụ lục2:  03-2A/TNDN:chuyển lỗ từ HĐSXKD

Tại HTKK nhấn thêm phụ lục chọn 03-2A/TNDN

Ví dụ chúng ta đang quyết toán của năm 2013,  Năm 2012 bị lỗ thì ở phần số phát sinh chúng ta đánh số tiền tương ứng vào năm tương ứng, rồi chuyển bao nhiêu tiền vào năm nay thì kế toán đánh vào: Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này. Rồi nhấn GHI số liệu tự chuyển sang tờ khai ở chỉ tiêu C3.

c. Phụ lục 03-3A/TNCN: Thuế TNDN được ưu đãi

– Khi nào thì làm phụ lục này? Khi  năm lập quyết  toán có các chính sách như thông tư, nghị định về ưu đãi miễn giảm thuế; ví dụ như năm 2012 có thông tư 140 quy định đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được ưu đãi giảm thuế suất thuế TNDN 30%.

Cách làm phụ lục 03-3A/TNDN:

Phần A: Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế.

–  Khoản  1: Với các DN vừa và nhỏ, sản xuất KD các mặt hàng thông thuờng không thuộc các ngành nghề đặc biệt, tích vào dòng cuối là ưu đãi khác

Phần B: Xác định số thuế được ưu đãi.

3. Xác định số thuế TNDN chênh lệch do DN hưởng thuế suất ưu đãi 

4. Xác định số thuế được miễn giảm trong kỳ tính thuế

STT 4.1: Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế

Lấy số tiền trên chỉ tiêu C6 của tờ khai chính.

STT4.2: Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng

Với chính sách thuế  hiện nay tính từ ngày 1/7/2013 với những công ty vừa và nhỏ có doanh thu năm trước bé hơn 20 tỷ hay trung bình 1,67 tỷ/1 tháng thì được hưởng thuế suất thuế TNDN là 20%.  Vậy chỉ tiêu này đánh 20

STT 4.3: Thuế TNDN phải nộp = Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế * 20%.

STT 4.4: Tỷ lệ thuế TNDN miễn giảm (%):  Đánh số 30 vào dòng này- có nghĩa giảm 30% thuế TNDN.

STT 4.5: Thuế TNDN được miễn giảm.

Sau khi khai xong 2 phụ lục trên ta nhấn GHI thì các số liệu tại 2 mẫu trên sẽ tự động nhảy sang tờ khai chính tương ứng với các chỉ tiêu bên 2 phụ lục trên.

Ghi chú: Thêm phụ lục 01/MGT-TNDN ( quy định tại thông tư 140) kèm theo hướng dẫn miễm giảm 30%  thuếTNDN này.

3. Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu  03/TNDN trên HTKK
– Vào phần mềm HTKK  -> Tích thuế  Thu Nhập Doanh Nghiệp -> Quyết toán TNDN năm mẫu 03/TNDN
– Chọn năm

-Chọn ngày tháng

-Tích vào tờ khai lần đầu và nhấn thêm các  phụ lục

– Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phụ lục 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phụ lục 03-3A/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi.

 Ngoài công việc tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Bạn cần biết cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959