Thẻ: Thực hành phần mềm Fast

Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm Fast

 Phần mềm kế toán là công cụ hữu ích giúp cho bộ phận kế toán giảm được áp lực và thời gian trong công việc, hơn nữa số liệu đưa ra chính xác, hệ thống sổ sách phù hợp với chế độ kế toán.  Vì thế hiện nay các DN chủ yếu sử dụng phần …