Danh mục: Kế toán tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán tài sản cố định – Mua tài sản cố định mới, khấu hao tài sản cố định, báo giảm tài sản cố định.

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi kế toán phải làm: Hàng kỳ kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, lập báo cáo về tài sản cố định. Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

– Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

– Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

– Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

– Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

– Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC

https://lamketoan.vn/

Phương pháp hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC Trong quá trình kinh doanh sản xuất có thể nói việc hao mòn tài sản cố định là vấn đề hiển nhiên. Do đó, Kế Toán Việt Hưng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp hạch toán Hao …

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

https://lamketoan.vn/

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng khi tiến …

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

https://lamketoan.vn/

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định Nguyên giá của tài sản cố định sẽ được đánh giá lại khi nào. Và trong trường hợp nào là câu hỏi của hầu hết những người làm công việc kế toán. Bài viết này sẽ giúp cung cấp thông tin về …

Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

tai san

Cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412 Bài viết sau đây sẽ chia sẻ và hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412. Tài khoản này thường dùng để phản ánh các con số chênh lệch do việc đánh giá các tài sản lại …

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

https://lamketoan.vn/

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình Căn cứ vào mục tiêu và mục đích sử dụng của TSCĐ. Doanh nghiệp phân loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau: – TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản do doanh nghiệp quản lý, sử …

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

financial graphs and charts 1

Khoản chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định 1. Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Ngoại trừ 1 số …

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

tai san

Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 Cách hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi, tổn thất đầu tư, giảm giá chứng khoán kinh doanh. Để giúp cho doanh nghiệp …

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133

cach-hach-toan-tai-san-co-dinh

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 Khi doanh nghiệp có ý định mua tài sản cho những hoạt động kinh doanh tiếp theo thì tài sản đó phải thỏa mãn là tài sản cố định. khi đã là tài sản cố định thì việc sử dụng hay hạch toán chúng cũng …

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

https://lamketoan.vn/

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Ngày hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích xoay quanh vấn đề mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Những thông tin sau đây sẽ đem đến …

Có bị phạt khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ?

dang ky trich khau hao tscd 1

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ để làm cơ sở tính thời gian khấu hao tối thiểu, thời gian khấu hao tối đa của 1 TSCĐ theo từng loại cụ …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939