Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp. Vậy nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp cần những lưu ý gì?. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu:

Tham khảo:

Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp
Các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Tài sản cố định trong doanh nghiệp là gì?

Tài sản của doang nghiệp được chia ra làm 2 loại: tài sản lưu động và tài sản cố định.

Tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định là những tư liệu trong trọng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chúng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc tạo ra sản phẩm sản xuất. Tài sản cố định là những loại tài sản do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, tài sản cố định trong doanh nghiệp và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. Được quy định rất chi tiết trong Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Ban hành ngày 25/04/2013.

Theo đó, tài sản cố định trong doanh nghiệp phải đảm bảo 3 tiêu chí sau đây:

– Việc sử dụng tài sản đó chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

– Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên.

– Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

2. Tại sao phải lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp?

Bất kì hoạt động nào của con người cũng cần phải thực hiện theo một số nguyên tắc nhất định để giảm thiểu tối đa mức rủi ro. Trong việc quản lý tài sản cố định, doanh nghiệp cần phải thực hiện quản lý theo các nguyên tắc. Để quản lý có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.

Việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp theo các nguyên tắc sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Nếu không thực hiện tốt các nguyên tắc này. Sẽ rất dễ đến tình trạng thất thoát tài sản, hoạt động kinh doanh sẽ kém hiệu quả.

3. Các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Khi quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. Cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

– Các tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có hồ sơ riêng bao gồm:

  • Biên bản giao nhận tài sản cố định
  • Hợp đồng mua bán
  • Hóa đơn mua tài sản cố định
  • Các chứng từ và giấy tờ liên quan.

4. Tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá

Các tài sản cố định cần phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng. Được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định.

– Các tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn lũy kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán theo công thức:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định Số hao mòn lũy kế của tài sản cố định

– Với những tài sản cố định không cần dùng đến, đang chờ thanh lý. Nhưng chưa hết khấu hao thì doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp cần phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết. Nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những tài sản cố định thông thường.

Với lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp trên đây, Kế toán Việt Hưng hi vọng đã giúp doanh nghiệp phần nào quản lý hiệu quả tài sản cố định của mình.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959