Các công văn mới nhất về kế toán năm nay

Cập nhật các công văn mới nhất về kế toán năm nay

Việc cập nhật các công văn mới nhất về kế toán năm nay là vô cùng quan trọng đối với chủ doanh nghiệp. Và những người làm kế toán hoặc liên quan để mọi hoạt động liên quan đến kế toán đều theo đúng pháp luật, quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính.

Đối với các kế toán của doanh nghiệp, việc cập nhật các công văn mới là việc hết sức quan trọng và cần thiết. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng cập nhật các công văn mới nhất về kế toán năm nay.

Tham khảo:

Các khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Việt Hưng

Hướng dẫn đóng dấu giáp lai, đóng dấu treo đúng quy định

Các công văn mới nhất về kế toán năm nay
Các công văn mới nhất về kế toán năm nay

1. Các văn bản về phí Môn bài

Các văn bản về phí Môn bài

1.1. Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

+ Ngày ban hành: 04/10/2016

+ Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

+ Nội dung: quy định về lệ phí Môn bài phải nộp đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

1.2. Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

+ Ngày ban hành: 15/11/2016

+ Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

+ Nội dung: hướng dẫn về lệ phí môn bài.

2. Các văn bản về Thuế Giá trị gia tăng

 Thông từ 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

+ Ngày ban hành: 28/10/2016

+ Có hiệu lực từ ngày 15/12/2016

+ Nội dung: sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 15, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014. Thông tư số 26/2015-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính).

3. Văn bản quy định về tiền lương

3.1. Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ

+ Ban hành ngày 14/11/2016

+ Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

+ Nội dung: điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động 2012.

3.2. Mức lương tối thiểu được quy định như sau:

VùngMức lương tối thiểu

đvt: Đồng/tháng

I3.750.000
II3.320.000
III2.900.000
IV2.580.000

Kế toán của các doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ Nghị định 153 này để xây dựng lại thang bảng lương cho doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu

4. Văn bản quy định về Kế toán

4.1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội

+ Ban hành ngày: 20/11/2015

+ Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

+ Nội dung: quy định về công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, dịch vụ kế toán.

4.2. Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ

+ Ban hành ngày: 30/12/2016

+ Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

+ Nội dung: quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán số 88/2015/QH13 về công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán.

4.3. Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

+ Ban hành ngày: 26/08/2016

+ Có hiệu lực từ ngày: 1/1/2017

+ Nội dung: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ và thay thế chế độ kế toán theo quyết định 48.

5. Văn bản quy định về xử phạt

– Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

+ Ban hành ngày: 31/10/2016

+ Có hiệu lực từ ngày: 15/12/2016

+ Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Mỗi năm, Nhà nước đều có ban hành các Nghị định, Thông tư mới hoặc là điều chỉnh, hoặc là bổ sung nhằm điều chỉnh hành vi các mối quan hệ trong xã hội. Hoạt động kế toán là hoạt động hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi vậy việc cập nhật các công văn mới về kế toán hằng năm là rất quan trọng.

Việc cập nhật các công văn mới nhất về kế toán năm nay là vô cùng quan trọng đối với chủ doanh nghiệp. Và những người làm kế toán hoặc liên quan để mọi hoạt động liên quan đế kế toán đều theo đúng pháp luật, quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính, tránh việc làm không đúng các quy định sẽ dẫn đến hậu quả là phải đi lại nhiều lần đến các cơ quan hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là làm trái quy định sẽ bị xử phạt, ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả doanh nghiệp.

Kế toán Việt Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ về Kế toán hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xin liên hệ: https://lamketoan.vn/

0 0 Bình chọn
Bình chọn