Danh mục: Kế toán tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán tài sản cố định – Mua tài sản cố định mới, khấu hao tài sản cố định, báo giảm tài sản cố định.

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi kế toán phải làm: Hàng kỳ kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, lập báo cáo về tài sản cố định. Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

– Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

– Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

– Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

– Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

– Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Phương pháp kế toán tài sản cố định trong đơn vị đi thuê tài chính

phuong-phap-ke-toan-tai-san-co-dinh-trong-don-vi-di-thue-tai-chinh

Kế toán tài sản cố định trong đơn vị đi thuê tài chính là nghiệp vụ gặp rất nhiều trong doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vậy kế toán TSCĐ thuê tài chính như thế nào cho đúng? Cùng trung tâm Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn các phương pháp …

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200 mới nhất

bien-ban-giao-nhan-TSCĐ

Theo thông tư 200 mới nhất, mẫu biên bản giao nhận TSCĐ với mục đích nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của …

Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài chính trong đơn vị đi thuê

tscd thue tai chinh

Cách làm kế toán tài sản cố định thuê tài chính 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính – Nội dung:  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của …

Tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê TSCĐ

tai san co dinh thu tai chinh

Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Hoạt động thuê tài chính là gì? Để giúp kế toán có thể phân biệt được việc tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thuê hoạt động và thuê tài chính; Kế toán Việt Hưng xin được chia sẻ những nguyên tắc về thuê tài …

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN

tieu chuan nhan biet tai san co dinh huu hinh trong don vi hcsn

Các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm TSCĐ trong đơn vị HCSN Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng …

Tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN

tieu chi xac dinh tscd vo hinh trong don vi hcsn

Các tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm và phân loại TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đầu tư chi phí …

Cách hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ theo TT200 và TT133

cach hach toan mua va ghi tang tscd

Hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ theo TT200 và TT133 1. Khái niệm, điều kiện đánh giá, nguyên tắc quản lý, phân loại TSCĐ 1.1. Khái niệm phân loại Tài sản cố định + TSCĐ hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất  thỏa mãn các điều …

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn là câu hỏi đặt ra đối với công ty có chi nhánh. Khi có sự điều chuyển TSCĐ giữa các chi nhánh hoặc giữa Công ty và chi nhánh 1. …

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

ô tô 1 2

Một trong những chi phí không được trừ khi quyết toán thuế đó chính là phần khấu hao TSCĐ vượt trên 1,6 tỷ đồng. Vậy khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu mua ô tô trên 1,6 tỷ – dưới 9 chỗ ngồi thì phải hạch toán như thế nào? Và làm thế nào để …

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ

tai san co dinh

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và được dùng nhiều vào chu kỳ sản xuất. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC các tài sản có giá trị đơn vị …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939