Tag Archives: Kế toán TSCĐ

Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

1. Khái niệm Ở bài trước lamketoan.vn đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương thức Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng tài sản cố định. Đối với những tài sản bị hư hỏng nặng thì doanh nghiệp cần tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ đó. …

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

          Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử …