Thẻ: Kế toán TSCĐ

Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Sửa chữa lớn tài sản cố định

Sửa chữa lớn tài sản cố định là hoạt động mang tính chất khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo thời gian sử dụng và hiệu quả sản xuất của TSCĐ.  Ở bài trước Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương …

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

phuong phap khau hao tai san co dinh duong thang

          Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân bổ giá trị của tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng bình thường của tài sản cố định đó.           Kế toán sử …

Các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình (số 03)

cac-chuan-muc-ke-toan-ve-tai-san-co-dinh-huu-hinh-so-03

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kế toán. Dưới đây cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các chuẩn mực kế toán về tài sản hữu hình (số 03) 1. Tài sản cố định hữu …

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

bang-tinh-va-phan-bo-khau-hao-tai-san-co-dinh-1

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. Bài viết sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cơ sở và cách lập bảng …

Điều kiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong doanh nghiệp

dieu-kien-trich-khau-hao-nhanh-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep-1

Khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) là phương pháp trích khấu hao TSCĐ với mức cao để thu hồi vốn nhanh hơn khi đầu tư vào TSCĐ đó. Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Căn cứ …

Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài chính trong đơn vị đi thuê

tscd thue tai chinh

Cách làm kế toán tài sản cố định thuê tài chính 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính – Nội dung:  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của …