Thẻ: Biên bản giao nhận TSCĐ

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200 mới nhất

bien-ban-giao-nhan-TSCĐ

Theo thông tư 200 mới nhất, mẫu biên bản giao nhận TSCĐ với mục đích nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939