Thẻ: Công cụ dụng cụ

Hạch toán chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

1. Lý do chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ –  Do thay đổi về tiêu chuẩn ghi nhận giá trị tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT/BTC quy định tính từ 10/06/2013 mọi tài sản cố định có giá trị nhỏ hơn 30 triệu sẽ phải chuyển về làm công cụ …

Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Kế toán Việt Hưng trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn lập bảng phân bổ vật liệu, ccdc như sau:   1 Phương pháp lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ – Mục đích: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, …

Công cụ dụng cụ là gì

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Chính vì thế, CCDC cần phải được phân bổ đúng quy trình. 1. Khái niệm công cụ dụng cụ. – Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939