Thẻ: Kế toán công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ là gì

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Chính vì thế, CCDC cần phải được phân bổ đúng quy trình. 1. Khái niệm công cụ dụng cụ. – Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào …