Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211

Khi doanh nghiệp có ý định mua tài sản cho những hoạt động kinh doanh tiếp theo thì tài sản đó phải thỏa mãn là tài sản cố định. khi đã là tài sản cố định thì việc sử dụng hay hạch toán chúng cũng cần được thực hiện theo đúng quy trình của tài khoản 211 thông tư 113. Kế toán Việt Hưng ngày hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách hạch toán tài sản cố định này để đưa đến một cái nhìn khách quan nhất giúp các kế toán viên có thể dễ dàng kê khai cũng như hoạch toán chính xác, kịp thời.

Tham khảo:

Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013

Mua tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133
Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133

1. Xác định tài khoản 211 thông tư số 133

Tài khoản 211 được xác định bằng 6 cấp tài khoản khác bao gồm:

1.1. Tài khoản 211-1

Tài khoản 211-1 là tài sản nhà cửa vật liệu cấu thành lên kiến trúc tài sản cố định. Đây là tài khoản phản ánh những giá trị của một công trình xây dựng cố định như nhà, cửa, vật liệu, sân, các công trình trang trí như bế nước, tháp, công viên, đường, cầu cống,…

1.2. Tài khoản 211-2

Tài khoản 211-2 được xác định bao gồm tài sản liên quan đến máy móc. Tài khoản này phản ánh các loại thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ và thiết bị dùng trong sản xuất kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp.

1.3. Tài khoản 211-3

Tài khoản 211-3 bao gồm các phương tiện vận tải cũng như truyền dẫn, bao gồm: phương tiện vận tải đường bộ, sắt, thủy, hàng không, đường ống và các phương tiện truyền thông như thông tin, điện nước, băng chuyền hàng hóa,…

1.4. Tài khoản 211-4

Tài khoản 211-4 miêu tả về các thiết bị và dụng cụ được sử dụng để quản lý: quản lý kinh doanh, hành chính như máy vi tính, quạt trần, bàn ghế, dụng cụ đo lường,…

1.5. Tài khoản 211-5

Tài khoản 211-5 liệt kê các tài sản liên quan đến cây lâu năm có giá trị như cây café, cao su, vườn ăn quả,.. hay gia súc, gia cầm làm việc cho sản phẩm như con bò, con trâu, con voi dùng để lấy sức kéo,… con cừu dùng lấy sữa.

1.6. Tài khoản 211-6

Tài khoản 211-6 quy định về tài sản cố định khác chưa được liệt kê trong các tài khoản nêu trên như các tác phẩm nghệ thuật, các tài sản tri thức như sách, tài liệu,…

2. Cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133

2.1. Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình

2.1.1. Kế toán có thể tăng tài sản cố định hữu hình bằng cách mua sắm

Căn cứ vào hóa đơn, kế toán sẽ xác định nguyên giá của tài sản cố định và hoạch toán như sau:

Nợ tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Nợ tài khoản 133 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.1.2. Nhận vốn hoặc góp vốn bằng tài sản hữu hính

Nợ tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình

Có tài khoản 411 – nguồn vốn kinh doanh

2.1.3. Được tài trợ hoặc biếu tặng từ tài sản cố định hữu hình

Nợ tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình

Có tài khoản 711 – thu nhập khác

2.1.4. Tài sản cố định hữu hình tự chế

Nợ tài khoản 632 – giá vốn bán hàng

Có tài khoản 155 – thành phẩm

Có tài khoản 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang không được đưa vào kho mà sản xuất xong sẽ sử dụng ngay.

3. Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình

3.1. Nhượng bán tài sản cố định

Nợ các tài khoản 111, 112, 131

Có tài khoản 3331- thuế giá trị gia tăng phải nộp

Có tài khoản 711 – thu nhập khác

3.2. Thanh lý tài sản cố định

Khi các tài sản cố định bị hư hỏng và không thể tiếp tục sử dụng như bình thường nữa, doanh nghiệp sẽ thanh lý và lập biên bản thanh lý để làm chứng từ có liên quan đến các khoản thu cũng như chi phí thanh lý nếu phát sinh.

Hoạch toán tài sản cố định kế toán cần nắm vững

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần nắm vững về cách hạch toán Tài sản cố định tài khoản 211 theo Thông Tư 133 kế toán viên cần nắm vững. Tìm hiểu thêm các thông tin kế toán tại Kế toán Việt Hưng, website: https://lamketoan.vn/

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho