Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Khoản chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định

1. Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Ngoại trừ 1 số TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Tham khảo:

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Hạch toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 133: Tài khoản 821

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

Những TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể là các TSCĐ sau

+ Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế. Để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao. Và các thiết bị nội thất đủ điều kiện là TSCĐ lắp đặt trong các công trình nêu trê

+ Bể chưa nước sạch, nhà để xe

+ Xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động

+ Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định. Dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN
Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

2. Chi phí khấu hao tài sản không được trừ khi không có giấy tờ

– Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyển sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)

3. Chi phí khấu hao tài sản không được trừ khi không được quản lý, theo dõi

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành

4. Chi phí khấu hao tài sản không được trừ trên phần trích vượt mức

Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

+ Hàng năm, doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

+ Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Thì được trích khâu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng

+ TSCĐ góp vồn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất…có đánh giá lại. Thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Ngược lại, đối với loại tài sản không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ. Thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí theo giá đánh giá lại

5. Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng

Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tàu bay dân dụng, du thuyền (ngoại trừ ô tô, tàu bay dân dụng, du thuyền dùng cho kinh doanh vận tải, du lịch, lái thử thỏa mãn điều kiện được đăng ký tên doanh nghiệp và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có các ngành nghề này)

Ví dụ: Công ty TNHH Hoàng Ngân chuyên kinh doanh đồ gia dụng. Tháng 02/2017, Công ty mua ô tô hiệu Mercedes với nguyên giá 1,74 tỷ đồng phục vụ cho việc đi lại của Tổng giám đốc. Thời gian dự kiến trích khấu hao là 6 năm

Xác định chi phí khấu hao tài sản ô tô được trừ khi xác định chi phí thuế TNDN của 1 năm là: = 1.6 tỷ /6 = 266.666.666 đồng.

Còn 140.000.000 đồng không được tính vào nguyên giá để trích khấu hao tài sản cố định

6. Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác

Thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất. Tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh

7. TSCĐ ngừng sản xuất do tính chất mùa vụ hoặc đem sửa, bảo trì

TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho SXKD. Nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng. Tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời, bảo trì, bảo dưỡng với thời gian dưới 12 tháng. Sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được phép trích khấu hao và tính vào chi phí đối với thời gian tạm dừng đó

8. Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ.

Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì được phân bổ vào chi phí

9. Trường hợp mua tài sản cố định nhà cửa, quyền sử dụng đất

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài. Thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959