Bài tập kế toán

Th5
06

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài 1

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tính giá thành sản phẩm
CHI TIẾT
Th5
05

Bài tập kinh tế vĩ mô – có lời giải: Bài 1

Bài tập kinh tế vĩ mô – Bài 1 Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ : 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kinh tế vĩ mô
CHI TIẾT
Th5
05

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 2

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 2 Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
04

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 1 Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ  10%. Trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
03

Bài tập kế toán quản trị – có lời giải: Bài số 1

Bài tập kế toán quản trị – Lập dự toán Đề bài bài tập kế toán quản trị Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng Công ty TNHH Thanh Bình, […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th5
02

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 – có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 Doanh nghiệp Việt Hưng đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau: TÀI SẢN (2400) NGUỒN VỐN (2400) TK1111 TK1121 TK133 TK156 400 740 40 120 TK311 TK338 200 30 TK211 TK214 1200 (100) TK411 TK421 2100 70 Tham khảo: Nguyên lý kế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th5
01

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 2 – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N (1.000 đồng): 1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th4
30

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 1- kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Bao gồm các nghiệp vụ mua và xuất kho trong kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Đề bài kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau (1000 đ). […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th4
25

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 1 kỳ và ứng với từng nghiệp vụ kế toán. Lamketoan.vn đã có những hướng dẫn và định khoản chi tiết. 1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th10
30

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp, sau đây lamketoan.vn giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập cơ bản liên quan – bài tập định khoản các khoản giảm trừ […]

BởiThị Hằng Cao | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Trang 5 của 512345