Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ – có lời giải chi tiết

Kế toán việt hưng xin chia sẻ với các bạn dạng bài tập mới đó là Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Tham khảo:

Bài tập kế toán quản trị – có lời giải: Bài số 1

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Đề bài

Một doanh nghiệp sản xuất ống nước, sản xuất 2 loại ống nước có quy cạc sản phẩm A1, A2.

ĐVT: 1000 VNĐ

1. Chi phí định mức cho 1 đơn vị sản phẩm 2 loại như sau:

Khoản mục chi phi

A1A2
Chi phí NVL trực tiếp4050
Chi phí NCTT3040
Chi phí sản xuất chung2030
Cộng90120

2. Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được cho cả nhóm sản phẩm gồm:

Chi phí NVL trực tiếp:                  135.000

Chi phí nhân công trực tiếp:          84.000

Chi phí sản xuất chung: 80.000

Cộng:                                           299.000.

  • Sản phẩm dở dang đầu tháng và cuối tháng còn ít và ổn định nên không tính
  • Trong tháng đã sản xuất được 1000 sản phẩm A1, và 1000 sản phẩm A2

Yêu cầu:

Tính giá thành và giá thành đơn vị cho từng quy cách sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ.

Bài giải:

1. Tính tổng giá thành định mức theo sản lượng thực tế để làm tiêu chuẩn phân bổ:

Khoản mục chi phí

A1A2Cộng
Chi phí NVLTT40.00050.00090.000
Chi phí NCTT30.00040.00070.000
Chi phí SXC20.00030.00050.000
Cộng90.000120.000210.000

2. Tính tỷ lệ phân bổ giá thành từng khoản mục:

Khoản mục chi phí

Z thực tế của cả nhóm SPZ định mức của sản lượng thực tếTỷ lệ tính giá thành
Chi phí NVLTT135.00090.000150%
Chi phí NCTT84.00070.000120%
Chi phí SXC80.00050.000160%
Cộng299.000210.000

3. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A1

Khoản mục chi phí

Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tếTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành thực tếGiá thành đơn vị
Chi phí  NVLTT40.000150%60.00060
Chi phí NCTT30.000120%36.00036
Chi phí SXC20.000160%32.00032
Cộng90.000128.000128

4. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A2

Khoản mục chi phí

Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tếTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành thực tếGiá thành đơn vị
Chi phí  NVLTT50.000150%75.00075
Chi phí NCTT40.000120%48.00048
Chi phí SXC30.000160%48.00048
Cộng120.000171.000171

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Mẫu định mức nguyên vật liệu cho công ty sản xuất

Bài tập kế toán quản trị – Bài 1