Bài tập kế toán

Th10
14

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331 – Có lời giải chi tiết Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kiểm toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
13

Đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

Dạng bài tập 2: đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
12

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến tài sản: Bài 4 – […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
11

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định để […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
10

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định – Kế toán xây dựng tài sản cố định: Là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi… Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
09

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1 – có lời giải chi tiết Tài sản cố định là tài sản giá trị lớn và không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
09

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu – bài 2

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu – bài 2 – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài tập 2 trong phần: Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
08

Bài tập kế toán tài chính 1 – Bài 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu Kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Tại đây Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn bài […]

CHI TIẾT
Th10
07

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương – có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về dạng bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương Lao động đóng 1 vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Họ là những người trực tiếp hoặc gián […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
06

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ – có lời giải chi tiết Kế toán việt hưng xin chia sẻ với các bạn dạng bài tập mới đó là Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương […]

CHI TIẾT
Trang 3 của 512345