Bài tập kế toán

Th10
04

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 – nguồn vốn – có lời giải chi tiết

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 Cho một số chỉ tiêu tổng quát về nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của một Công ty cổ phần năm N như sau (ĐVT: Triệu đồng) NGUỒN VỐN Cuối năm Đầu năm A.Nợ phải trả 22.800 16.800 B.Vốn chủ sở hữu […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th9
30

Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Bài tập phân tích báo cáo tài chính 1 Bài 1: Phân tích báo cáo tài chính – đánh giá tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Ngọc Hưng (kinh doanh trong ngành xây dựng cơ bản) Tham khảo: Bài tập phân tích báo cáo tài […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
17

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài số 3 ĐỀ BÀI Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th5
18

Bài tập kế toán ngân hàng – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán ngân hàng – Bài 1 Đề bài tập kế toán ngân hàng – tiền gửi tiết kiệm Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán ngân hàng
CHI TIẾT
Th5
15

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 5

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu hàng hóa Kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu hàng hóa là 1 trong những dạng bài khó. Bao gồm các nghiệp vụ: xuất bán nước ngoài, thu tiền ngoại tệ và đánh giá chênh lệch tỷ giá. Dưới đây là bài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
11

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 4

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 4 Bao gồm các dạng bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp liên quan đến các mảng, bộ phận trong các doanh nghiệp Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 5 Bài tập kế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
10

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải : Bài 2

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài 2 Tính giá thành sản phẩm là 1 vấn đề khó. Cần kế toán phải kiểm soát chi phí cũng như tổng hợp kết chuyển chi phí thật chính xác. Tham khảo: Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tính giá thành sản phẩm
CHI TIẾT
Th5
09

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 3

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 3 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
08

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Bài 1 Tham khảo: các khóa học chuyên sâu về hành chính sự nghiệp Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2018 mới nhất Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Trang 4 của 512345