Hóa đơn giá trị gia tăng

Th9
09

Điểm quan trọng liên quan tới hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng  được lập và sử dụng căn cứ trên Điều 16 trong thông tư số 39/2014/TT của Bộ tài chính và được sửa đổi tại Điều 3 TT 26/2015/TT – BTC: sửa đổi bổ sung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Phát sinh thêm những điểm quan […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
28

Kê khai hóa đơn bán ra thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế GTGT bao gồm việc kê khai hóa đơn mua vào và kê khai hóa đơn bán ra thuế giá trị gia tăng. Trong bài viết này Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn kê khai hóa đơn bán ra theo các nguyên tắc được quy định bởi thông tư 129/2012, kê khai, lập phụ […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
19

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Lập hóa đơn GTGT không khó, chỉ cần các bạn làm đúng theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/1014/TT-BTC quy định về hóa đơn GTGT và tuân thủ các nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng thì tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Nguyên tắc 1: Tổ chức, […]

CHI TIẾT
Th7
18

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại

Tại bài viết này, Lamketoan.vn chia sẻ tới các bạn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại! Theo điểm b, khoản 1, Điều 16, Chương 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, […]

CHI TIẾT
Th7
17

Thế nào là chứng từ kế toán hợp lệ?

Theo luật kế toán, chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Câu hỏi được nhiều bạn đặt ra là như thế nào được gọi là hóa đơn, chứng từ hợp […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT