Tại bài viết này, Lamketoan.vn chia sẻ tới các bạn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại!

Theo điểm b, khoản 1, Điều 16, Chương 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất), xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa….”

Đồng thời, hàng khuyến mại phải được đăng ký với Sở công thương. Khi viết hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo, trên hóa đơn phải ghi tên, số lượng hàng hóa nhưng không ghi giá trị hàng hóa.

cách viết hóa đơn hàng khuyến mại

 

Lamketoan.vn chúc các bạn thành công !!! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *