Tag Archives: Hóa đơn khuyến mại

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại như thế nào Tại bài viết này, Lamketoan.vn chia sẻ tới các bạn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại Theo điểm b, khoản 1, Điều 16, Chương 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa …