Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình – TSCĐHH là những tài sản vật chất được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc lưu thông hàng hoá hoặc dịch vụ và nó có thời gian sử dụng lâu dài hơn một kỳ kế toán. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu cách ạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình qua bài viết ngay dưới đây.

hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình
Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình

1. Khấu hao tài sản cố định hữu hình là gì?

– Khấu hao TSCĐHH chính là sự biểu hiện bằng tiền của phần giá trị TSCĐHH đã hao mòn.

– Hao mòn TSCĐHH là hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐHH. Còn mục đích của trích khấu hao TSCĐHH là biện pháp chủ quan nhằm thu hồi vốn đầu tư để tái tạo lại tài sản cố định hữu hình khi nó bị hư hỏng. Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và giá trị do chúng được sử dụng trong sản xuất hoặc do tác động của các yếu tố tự nhiên gây ra, bỉểu hiện ở chỗ hiệu suất của TSCĐHH giảm dần, cuối cùng bị hư hỏng thanh lý.

⇒ Hao mòn là một yếu tố rất khách quan nhất thiết phải thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐHH tương ứng với giá trị hao mòn của nó để tạo ra nguồn vốn đầu tư TSCĐHH. Trong quản lý doanh nghiệp phải thực hiện cơ chế thu hồi vốn đầu tư.

– Khấu hao tài sản cố định hữu hình được biểu hiện bằng tiền phần giá trị hao mòn tài sản cố định hữu hình 

2. Tài khoản kế toán hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình

Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng giảm khấu hao, kế toán sử dụng tài khoản 214

TK 214: Hao mòn TSCĐ

TK 2141: Hao mòn TSCĐHH

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐHH trong quá trình sử dụng do trích khấu hao và những khoản tăng giảm hao mòn khác của các loại TSCĐHH của doanh nghiệp.

Kết cấu của tài khoản:

+ Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐHH giảm do các lý do giảm TSCĐHH

+ Bên Có: Giá trị hao mòn của TSCĐHH tăng do trích khấu hao TSCĐHH, do đánh giá lại TSCĐHH

+ Số dư Có: Giá trị hao mòn của TSCĐHH hiện có ở đơn vị

Bên cạnh TK 214 – Hao mòn TSCĐ còn có TK 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản là Tài khoản được sử dụng để theo dõi việc hình thành tình hình sử dụng và còn lại của nguồn vốn khấu hao cơ bản

Kết cấu:

+ Số dư nợ: nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có

+ Bên Nợ: nguồn vốn khấu hao cơ bản tăng do trích khấu hao hoặc do đơn vị cấp dưới nộp vốn khấu hao

+ Bên Có: sử dụng vốn khấu hao cơ bản, nộp cho cấp trên sử dụng tái đầu tư TSCĐ, trả nợ tiền vay để đầu tư TSCĐ 

3. Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình

Định kỳ( tháng, quý…) tính trích khấu hao TSCĐHH vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời phản ánh hao mòn TSCĐHH, ghi:

Nợ TK 627: khấu hao TSCĐHH dùng cho sản xuất chung

Nợ TK 641: khấu hao TSCĐHH dùng cho bán hàng

Nợ TK 642: khấu hao TSCĐHH dùng cho quản lý doanh nghiệp

Có TK 214: tổng số khấu hao phải trích

Đồng thời ghi nhận số khấu hao cơ bản đã trích vào tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

Nợ TK 009 Nộp vốn khấu hao cho cấp trên

+ Nếu được hoàn lại:

Nợ TK 1368

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi giảm khấu hao

Có TK 009 (hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình)

+ Nếu không được hoàn lại kế toán ghi giảm nguồn vốn khấu hao

Nợ TK 411

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi giảm khấu hao cơ bản

Có TK 009 – Cho đơn vị khác vay vốn khấu hao

Nợ TK 128, 228 Có TK111, 112

Đồng thời ghi có TK 009

– Dùng vốn khấu hao cơ bản để trả nợ vay dài hạn ngân hàng

Nợ TK 315 Có TK111, 112

Đồng thời ghi có TK 009

– Đánh giá lại giá trị hao mòn của TSCĐHH

+ Đánh giá tăng nguyên giá của TSCĐHH, kế toán ghi:

Nợ TK 211: TSCĐHH

Có TK 412: chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có TK 2141: hao mòn TSCĐ

+ Điều chỉnh tăng giá trị hao mòn

Nợ TK 412 Có TK 2141

+ Điều chỉnh giảm giá trị hao mòn

Nợ TK 2141

Có TK 412 (hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình)

+ Đánh giá giảm nguyên giá TSCĐHH, ghi:

Nợ TK 412

Nợ TK 2141

Có TK 211

– Trường hợp giảm TSCĐHH đồng thời với việc phản ánh giảm nguyên giá TSCĐHH phải phản ánh giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐHH

– Đối với TSCĐHH đã tính đủ khấu hao cơ bản thì không tiếp tục trích khấu hao cơ bản nữa.

– Đối với TSCĐHH đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, bằng quĩ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào văn hoá phúc lợi thì không trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh mà chỉ trích hao mòn TSCĐHH 1 năm 1 lần.

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình hy vọng giúp ích trong công tác làm nghề của nhà kế. Chúc các bạn năm mới nhiều sức khoẻ cống hiến cho nghề, dư giả tài chính để đầu tư cho khoá học Kế toán Online tiến bước chặng đường thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939